Poručite knjigu

Prihodovni pristup

kod  procene nekretnina

 

 

      

 

 

 Popunite uplatnicu po primeru datom ispod.

Uplatnicu možete skinuti u PDF formatu ovde.